Myblackitcom a knihovna dokumentací ke stažení

Translate

úterý 22. ledna 2013

Webhosting (1) WEDOS - Nastavení domény

Odkazy na webhosting WEDOS:

http://kb.wedos.com/webhosting/adresarova-struktura.html

http://kb.wedos.com/webhosting/kombinace-aplikaci.html

http://kb.wedos.com/webhosting/samostatne-weby-aliasy.html

Příklad 11 - přesměrování podle domény
# example.com -> www.example.com
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^example\.com$
RewriteRule (.*) http://www.example.com/$1 [R=301]
Tato podmínka a pravidlo se postarají o to, že návštěvník, který přijde přes domény bez „www“, bude ihned přesměrován na stejnou stránku, ale na doméně s „www“. To je žádoucí, protože některé vyhledávače penalizují stránky za to, že je stejný obsah dostupný pod více URL adresami. Jako HTTP kód je zde uveden 301, který říká, že se jedná o trvalé přesměrování.

Zdroj: http://kb.wedos.com/htaccess/mod-rewrite.html

středa 18. července 2012

Linux (4) - XAMPP - Externí přístup k phpMyAdmin

 • Spustit terminál
 • Editovat soubor pomocí mc (Midnight Commander)
 • Instalace mc:
  • sudo apt-get install mc
 • Spuštění mc:
  • sudo mc
 • Editace souboru /opt/lampp/etc/extra/httpd-xampp.conf pomocí mc
  • Obsah souboru:
   • <Directory "/opt/lampp/phpmyadmin">
        AllowOverride AuthConfig Limit
        Order allow,deny
        Allow from all
    </Directory>
  • Úprava:
   • <Directory "/opt/lampp/phpmyadmin">
        AllowOverride AuthConfig Limit
        Order allow,deny
        Allow from all
        Require all granted
    </Directory>
 • Restart XAMPP:
  • sudo /opt/lampp/lampp restart

neděle 22. dubna 2012

Linux (3) - Restart a vypnutí PC

Restart PC:
 • Spustit terminál:
  • sudo reboot
Vypnutí PC:
 • Spustit terminál:
  • sudo halt

Linux (2) - Kontrola volného místa na disku

 • Spustit terminál:
  • df -k

čtvrtek 5. dubna 2012

Matlab (1) - Vykreslení LTIL soustavy

syms ya yb y
ya=dsolve('2*Dya+ya=0','ya(0)=-1');
yb=dsolve('2*Dyb+yb=1','yb(0)=0');
yy=ya+yb;
y=dsolve('2*Dy+y=1','y(0)=-1');

figure(1);
subplot(3,1,1);
ezplot(ya,[0 10]);
xlabel('ya(t)');

subplot(3,1,2);
ezplot(yb,[0 10]);
xlabel('ya(t)');

subplot(3,1,3);
ezplot(yy,[0 10]);
xlabel('ya(t)');

úterý 27. března 2012

Linux (1) - Instalace Apache Tomcat 7 a JAVA JDK

Instalace Apache Tomcat 7 na systém Linux Ubuntu.
(zkoušeno Ubuntu 10.04 "Lucid Lynx" LTS)
 • Stažení souboru s příponou tar.gz (Binary Distributions) z webu tomcat.apache.org.
 • Stažení souboru s příponou tar.gz (Java SE Development Kit 7u3) z webu oracle.com.
 • Rozbalení souborů pomocí terminálu:
  • cd  /home/user/
  • mkdir install
  • tar xvf apache-tomcat-7.0.26.tar.gz -C /home/user/install
  • tar xvf jdk-7u3-linux-i586.tar.gz -C /home/user/install
 • Nastavení JAVA_HOME a PATH JAVA_HOME pomocí terminálu:
  • sudo gedit /etc/profile
  • Vložit do souboru následující příkazy:
  • export JAVA_HOME=/home/user/install/jdk1.7.0_03   
  • export PATH=$PATH:$JAVA_HOME/bin
 • Restart PC
 • Nastavení Managing Tomcat (manager role) pomocí terminálu:
  • gedit /home/user/install/apache-tomcat-7.0.26/conf/tomcat-users.xml
  • Vložit do souboru následující příkazy:
  • <tomcat-users>
  • <role rolename="manager-gui"/>
  • <user username="jméno" password="heslo" roles="manager-gui"/>
  • </tomcat-users>
 • Spuštění Apache Tomcat 7 pomocí terminálu:
  • cd /home/user/install/apache-tomcat-7.0.26/bin
  • sh startup.sh
 • Zobrazení úspěšného spuštění serveru:
  • Spustit internetový prohlížeč (např. Firefox)
  • Napsat adresu: localhost:8080 nebo fyzickou adresu
  • Zobrazí se stránka: If you're seeing this, you've successfully installed Tomcat. Congratulations!
 • Vypnutí Apache Tomcat 7 pomocí terminálu:
  • cd /home/user/install/apache-tomcat-7.0.26/bin
  • sh shutdown.sh
 • Automatické spuštění Apache Tomcat 7:
  • Na panelu: System > Preferences > Startup Applications
  • Add
  • Name: apache tomcat
  • Command: /home/user/install/apache-tomcat-7.0.26/bin/startup.sh
  • Comment: apache tomcat
  • Save
  • Close
 • Test automatického spuštění  Apache Tomcat 7
  • Spustit internetový prohlížeč (např. Firefox)
  • Napsat adresu: localhost:8080fyzickou IP adresu nebo externí IP adresu
  • Zobrazí se stránka: If you're seeing this, you've successfully installed Tomcat. Congratulations!