Myblackitcom a knihovna dokumentací ke stažení

Translate

středa 18. července 2012

Linux (4) - XAMPP - Externí přístup k phpMyAdmin

 • Spustit terminál
 • Editovat soubor pomocí mc (Midnight Commander)
 • Instalace mc:
  • sudo apt-get install mc
 • Spuštění mc:
  • sudo mc
 • Editace souboru /opt/lampp/etc/extra/httpd-xampp.conf pomocí mc
  • Obsah souboru:
   • <Directory "/opt/lampp/phpmyadmin">
        AllowOverride AuthConfig Limit
        Order allow,deny
        Allow from all
    </Directory>
  • Úprava:
   • <Directory "/opt/lampp/phpmyadmin">
        AllowOverride AuthConfig Limit
        Order allow,deny
        Allow from all
        Require all granted
    </Directory>
 • Restart XAMPP:
  • sudo /opt/lampp/lampp restart